Kursy instruktorskie dające uprawnienia do pracy w różnych placówkach edukacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych proponowane są osobom pełnoletnim, posiadającym uprawnienia pedagogiczne z wykształceniem co najmniej na poziomie licencjatu.

Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Szczegółowy program, jego zakres i termin ustalony zostanie po otrzymaniu zamówienia, które przyjmowane będą po uprzednim wypełnieniu formularza.

Zapisz się już dziś, używając formularza

ZAMÓWIENIA USŁUG