Głównym profilem działalności jest propagowanie tańców narodowych przez działania edukacyjne w Klubach Tańców Narodowych KOROWÓD dla dzieci młodszych i starszych oraz młodzieży.

Dodatkową działalnością edukacyjną są zajęcia zamawiane przez instytucje lub osoby prywatne w formie lekcji tańca, warsztatów tanecznych oraz kursów instruktorskich. W tym zakresie służę swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Oczekuję na zamówienia.

Gimnastykę przy muzyce, tańce towarzyskie w formie użytkowej oraz tańce integracyjne dedykuję szanownym seniorom w ramach działalności rekreacyjnej.

Serdecznie zapraszam

Kultywujemy polską tradycję

Bożena Siedlecka
Instruktorka tańca | Starszy wykładowca tańca AWF | Współautorka i redaktorka książek | Założycielka
" Moje doświadczenie obejmuje różne formy tańca i wszystkie one wzbogaciły mnie ruchowo, duchowo i estetycznie. Tańce ludowe w tym narodowe mają jednak jakąś wyjątkową siłę. Prezentując je na scenie zawsze miałam wrażenie, że przenoszę do przyszłości jakąś cząstkę naszej kultury tanecznej i obyczajowej. Ten związek z naszą historią jest silnie odczuwalny, słychać go w pięknej muzyce, słowach pieśni w każdym ruchu i geście. Ich formy autentyczne, to już przeszłość bowiem zatraciły one swoją pierwotną, użytkową funkcję. Dzisiaj, wydaje się, że jedynym bastionem chroniącym te piękne formy od zapomnienia pozostały zespoły tańca ludowego. "

1986 – 2018 | asystent, adiunkt, starszy wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Krótki opis stanowiska:
– pełnienie funkcji kierownika zespołu.
– dydaktyka tańców w zakresie różnych jego form.
– rozwiązywanie problemów badawczych związanych z  pedagogiką i równowagą postawy ciała u dzieci od lat 2-7.
– organizowanie pracy zespołu, konferencji, turniejów i warsztatów praktycznych dla nauczycieli.
– opracowywanie podręcznika i monografii.

1983 – 1986 | nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej we Wrocławiu

2018 | Kurs nt. Organizacja i zarządzanie oświatą. Studium Prawa Europejskiego nr z rejestru 1581/2018/SPE

2017 | Sesja warsztatowa „Muzyka i Ruch w Działaniach Terapeutycznych"
Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego w Katowicach

2008 | VII Ogólnopolska Sesja Warsztatowa „Muzyka i Ruch w Działaniach Terapeutycznych"

2005 | III Forum Muzykoterapeutów nt. Podstawy teoretyczne muzykoterapii oraz praktyka kliniczna.
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

2005 Certyfikat ukończenia warsztatów; Terapia przez ruch 1 i 2 stopień.
Śląski Teatr Tańca

2005 Seminarium: Gry zabawy, formy rozrywki na bazie muzyki tanecznej i tańców towarzyskich.
Studio Tańca Towarzyskiego Kazimierz Michlik Opole

2000 Cykl szkoleń nt. Tańce narodowe w formie towarzyskiej.
Ogólnopolska Rada Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca  

2000 Kurs nt. Zastosowanie statystyki i analizy danych.
StatSoft Polska i Politechnika Wrocławska

1999 Warsztaty  tańca Hip-hop.
Dzielnicowy Dom Kultury we Wrocławiu 

1998 Konferencja metodyczna nt. Taniec ludowy jako podstawa poznania własnego dziedzictwa kulturowego.
Ogólnopolska Rada Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca

1993 Uzyskane uprawnienia sędziowskie Freestyle and Jazz.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego

1987 Seminarium Taniec Jazzowy.
Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu

1984 Uzyskane uprawnienia instruktora Tańca.
Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki

2008 – 2018 | Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Koordynator studiów podyplomowych: „Taniec w Edukacji"

2005 – 2007 | Współpraca z AZS-em Wrocław
Opiekun Studenckiego Koła Tańca Towarzyskiego

2005 – 2005 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Organizacja kursu tańca sportowego

2002 – 2005 Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok"
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dodatkowe informacje: stała współpraca z ZPiT „Jedliniok" w charakterze instruktora tańca, organizacja obozów szkoleniowych w Kowarach i Kukljicy/Chorwacja,warsztaty taneczne w ramach studenckiej wymiany kulturalnej w Dreźnie, udział w Festiwalach Folklorystycznych w Niemczech Susen/Donzdorf oraz Bitburgu a także Sarajewie/Bośnia i Hercegowina, warsztaty taneczne dla gości z Indonezji w Teatrze Grotowskiego. Udział czynny w koncercie " My Wrocławianie" z okazji 60-cio lecia Polskiego Radia we Wrocławiu.

1979 – 1992 Członek ZPiT „Kalina" w AWF we Wrocławiu

Kilka słów od siebie

Formy sceniczne-pokazowe nie znoszą bylejakości i tu zaczyna się droga na której zmagamy się ze słabością naszego ciała i charakteru a wszystko po to, żeby z naszego ciała uczynić sprawny i sugestywny instrument do wyrażania naszych emocji. Dbałość o perfekcję w ruchu i geście to ważny cel z punktu widzenia odbioru widza.

Uczestnictwo w amatorskich zespołach ludowych wiąże się jednak, w odróżnieniu do innych form tańca, z celami mocno wykraczającymi poza poziom artystyczny dokonań tanecznych.

Kontakt z żywą muzyką, piosenki ludowe i pieśni narodowe to elementy, których udział i znaczenie dla rozwoju kulturowego dzieci i młodzieży trudno przecenić, bowiem w sposób zasadniczy ubogacają tańce narodowe i regionalne, czyniąc zeń bardzo kompletny środek oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych.

Ucząc się pieśni, poznając naszą piękną muzykę i tańce wchodzimy w kulturę, poznajemy ją, uczymy się jej i fizycznie uczestniczymy w niej. Te pozytywne przeżycia, od radości zabawy przez wspólnotę działania i tworzenia, po uczestnictwo w pokazach i koncertach, stanowią istotny element samorozwoju.

Uczestnicząc w festiwalach krajowych i zagranicznych zyskujemy niepowtarzalną okazję do poznawanie innych kultur ale też okazje do utożsamiania się z własną kulturą. Konfrontacja z innymi sprawia, że staramy się pokazać z jak najlepszej strony, co z jednej strony prowadzi do perfekcji wykonania z drugiej zaś solidaryzuje i mobilizuje do wspólnego działania.

Taniec ludowy to taniec gromadny i jako taki odbywa się w grupie, w określonej społeczności. Występują w niej rozmaite relacje, które kształtują kompetencje społeczne w sferze komunikacji w życiu towarzyskim i kulturalnym. Ten specyficzny trening realizuje potrzebę młodego człowieka przynależności do grupy. To w niej znajduje swoje miejsce i przegląda się  jak w lustrze, ma możliwość dokonania samooceny i korekty swoich zachowań ale też pozna co to solidarność i poczucie współdziałania.

Zespoły tańców ludowych integrują często środowisko i to wielopokoleniowo, co ciekawe, więzi te są bardzo trwałe. Starsze pokolenia w sposób naturalny odchodzą ale do zespołu przychodzą ich dzieci, które też tańczą, śpiewają i grają, może dlatego, że kołysanki śpiewane przez ich rodziców zaczerpnięte są z repertuaru ich zespołu. Radość wspólnego tańcowania, śpiewanie i muzykowania jest w tych środowiskach motywem przewodnim życia towarzyskiego integruje, tworzy więzi, niejednokrotnie, na całe życie.

Zespół w którym tańczyłam skojarzył przeszło trzydzieści par małżeńskich. Fakt ten, to jeszcze jeden przyczynek do stwierdzenia, że trudno przecenić funkcje muzyki i tańca w życiu człowieka…

Bożena Siedlecka