Warsztaty taneczne to intensywna forma edukacyjna, którą proponuję dla:

  • dzieci starszych z klas VII-VIII
  • młodzieży ze szkół średnich;
  • osób dorosłych ( np. nauczycieli, instruktorów, animatorów rekreacji).

Treści warsztatów zostaną ustalone po otrzymaniu zamówienia.

Przykładowo:

  • polka
  • krakowiak
  • kujawiak
  • oberek
  • mazur
  • polonez
  • tańce integracyjne

Czas trwania tych zajęć to 3-5 godzin. Grupy powinny być organizowane z uwzględnieniem wieku uczestników. Opracowanie dokładnego programu w zakresie treści warsztatów po dokonaniu zgłoszenia przez zamawiającego.

Zapisz się już dziś, używając formularza

ZAMÓWIENIA USŁUG